Hoa sứ đỏ hiên nhà em mới nở. Đoá hoa xinh đôi má lúc xuân thì